Aizņemēja dati

Lai saņemtu kredītu no Sauleskredīts.lv Tev ir jābūt vecumā no 21 līdz 65 gadiem un nepieciešami oficiālie ienākumi, ne mazāk ka 500 € netto.

.
.

Ienākumi un kredītsaistības

.
(īsi aprakstiet kapēc ir sabojāta)
Konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem. Datne obligāti jābūt PDF formātā un maksimālais izmērs ir 32 MiB.

UZMANĪBU! Aizpildot  pieteikuma anketu, Jūs  apstiprināt ka visi iesniegtie dati ir patiesi  un piekrītat ka Jūsu dati tiks pārbaudīti parādnieku datu bāzēs un Jums nav iebildumu ka DSA INVEST Sia  apstrādās saņemto informāciju. Iesniedzot pieteikumu Jūs apstiprināt ka Jūsu rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kuri var ietekmēt uz lēmuma pieņemšanu.

Saimnieciskās darbības vajadzībām
Iesniedzot šo aizdevuma pieprasījumu, Es piekrītu savu personas datu apstrādei pieteikuma izskatīšanai, informācijas saņemšanai no publiskajiem reģistriem un parādnieku datu bāzēm, kā arī apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Kredīta noformēšanai ir nepieciešama pase vai ID karte!

Klientiem, kas atkārtoti vēlas izmantot Sauleskredits.lv pakalpojumus, mēs vienmēr piedāvājam samazinātu procentu likmi un izdevīgākus kredītnosacījumus. Konsultācijas finanšu jautājumos sniedzam - BEZMAKSAS. Mūsu speciālisti individuāli izvērtēs  Jūsu situāciju.
svarīgi zināt

  • Pieteikuma iesniegšana

    Jums būs jāaizpilda pieteikumu un darba dienās stundas laikā saņemsiet atbildi savā e-pastā.
  • Līguma noformēšana

    Dokumentu noformēšanai būs nepieciešamas tikai 30 minūtes. Mēs taupām Jūsu laiku.
  • Naudas saņemšana

    Pēc līguma parakstīšanas nauda tiks ieskaitīta Jūsu kontā dienas laikā.

Katrs kredīts ir finansiāla atbildība.

Aizņematies apdomīgi, iepazīstieties ar nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā izmantojiet mūsu konsultantu padomus.